Üdvözöljük az EU Víz Keretirányelv (VKI) honlapján!

2016. március 31. - Elfogadásra került a vizeink jó állapotának elérése érdekében, 2015. december 22-re összeállított - a 2015-2021 közötti vízgazdálkodásra és vízvédelemre vonatkozó prioritásokat tartalmazó – Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv, mely a www.vizeink.hu honlapon kerül közzétételre. A második Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv célja, hogy védje és javítsa vizeink állapotát, megakadályozza azok állapotromlását és biztosítsa vízkészleteink hosszú távú hasznosíthatóságát. A terv tartalmazza a vizeink terhelésére vonatkozó legújabb vizsgálatokat és azok állapotát, a klímaváltozásra vonatkozó megállapításokat, a vízhasználatok gazdasági elemzését és azokat az intézkedéseket, amelyeket a jó állapot elérése érdekében 2021-ig és 2027-ig végre kell hajtanunk. A terv a közvélemény és a különböző szektorok bevonásával készült. A Magyarország területére is vonatkozó nemzetközi, Duna-vízgyűjtőkerület szintű terv 2015. december 16-án került közzétételre a www.icpdr.org honlapon. Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1155/2016. (III. 31.) Korm. határozat kihirdetésével a 1042/2012 (II. 23.) Kormányhatározattal kihirdetett első vízgyűjtő gazdálkodási terve hatályát vesztette.

2015. december 22-én elkészült Magyarország Árvízi Kockázat Kezelési Terve az EU 2007/60/EC Irányelv szerinti tartalommal. A terv célja az árvízveszély és kockázat csökkentése szerkezeti és nem szerkezeti beavatkozások által. Amennyiben az előirányzott beavatkozások megvalósulnak úgy Magyarország lakossága, gazdasági értékei, kulturális öröksége és természetvédelmi területei nagyobb biztonságban lehetnek a vizek kártételei ellen. A terv a www.vizeink.hu honlapon tekinthető meg.

Az Európai Uniónak új víz- és vízi környezetgazdálkodási politikája van, amiben világviszonylatban is egyedülálló célt tűztek ki. Elhatározták, hogy 2015-ig jó állapotba hoznak minden felszíni és felszín alatti vizet az Európai Unió egész területén. A cél elérését a világ legambiciózusabb jogszabályával - az EU Víz Keretirányelvével - tették kötelezővé. Magyarország az Európai Unió tagja lett és végre kell hajtania ezt a jelen és a jövő nemzedékei számára nagyon fontos és szép feladatot.

Az EU Víz Keretirányelv magyar honlapjának a célja:

A honlap bemutatja

folyó tevékenységeket, az alkalmazott módszereket, az elért eredményeket, illetve megadja azt, hogy hol találhatók az ezekre vonatkozó információk.

Ennek keretében:

2009. december 22.-én közreadásra került Magyarország első vízgyűjtő-gazdálkodási terve a vonatkozó SKV dokumentummal együtt

Magyarország Vízgyűjtő-gazdálkodási Terve

2010. május 5.-én a Kormány elfogadta Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervét(ide kattintva letölthető, mint a 1127/2010. (V.21.) Korm. határozat melléklete)

Üzemeltetés:

Országos Vízügyi Főigazgatóság 1012 Budapest, Márvány utca 1/d.

A honlap létrejöttét a Víz Keretirányelv magyarországi végrehajtását segítő projekt támogatta.

EU VKI hivatalos szöveganyaga elérhető magyar és angol nyelven.