3/1
öblítésrinsing
öblítésflushing
öblítési terheléswash load
öblítőakna flushing pit
öblítőcsatorna flushing flume
öblözetbe épített vízerőtelep hydroelectric plant built in a river bay
öbölbay
öbölinlet
ökocímkeecolabel
ökocímkézésecolabelling
ökoegyensúlyeco
ökofiziológiaecophysiology
ökogyermekgyógyászateco
ökokatasztrófaecocatastrophe
ökológiaecology
ökológiai alkalmazkodásecological adaptation
ökológiai bőségecological abundance
ökológiai egyenlőtlenségecological inequality
ökológiai egyensúlyecological balance
ökológiai eltartóképességecological carrying capacity
ökológiai élőhelyrészecological niche
ökológiai értékelésecological assessment
ökológiai fejlesztésecodevelopment
ökológiai készletezésecological stocktaking
ökológiai könyvelésecological bookkeeping
ökológiai közösségecological community
ökológiai paraméterecological parameter
ökológiai tényezőecological factor
ökológiaiecologist movement
ökológiailag érzékeny területecologically sensitive area
ökomúzeumecomuseum
ökopiaci tevékenységecomarketing
ökoszisztémaecosystem
ökoszisztéma elemzésecosystem analysis
ökoszisztéma kutatásecosystem research
ökoszisztéma pusztulásaecosystem degradation
ökoszisztéma típusecosystem type
ökotípusecotype
ökotoxicitásecotoxicity
ökotoxikológiaecotoxicology
ökotoxikológiai értékelésecotoxicological evaluation
ökoturizmusecotourism
ökozónaecozone
önfelszívó szivattyú self
önjáró hajózás sell
önjáró uszály self
önkéntes munkavoluntary work
önkéntes természetvédelmi területvoluntary natural reserve
önkormányzatmunicipality
önkormányzati fűtéshálózatmunicipal heating network
önkormányzati környezetpolitikamunicipal environmental policy
önkormányzati környezetvédelmi tervmunicipal environment plan
önkormányzati köztisztaságmunicipal cleansing
önkormányzati köztisztasági szolgáltatásmunicipal cleansing service
önkormányzati politikalocal government policy
önkormányzati szintmunicipal level
önkormányzati törvénymunicipal law
önmegfigyelésself
önműködő műtárgyak self
önsegélyező programself