6/1
a föld felhasználásaland occupation
a hulladék állapotastate of waste
a jelenség megfordíthatatlanságairreversibility of the phenomenon
a köz tájékoztatásapublic information
a közösség fizet elvcommunity
a mezőgazdaság környezeti jogszabályaienvironmental legislation on agriculture
a növényvilág elkorcsosításabastardisation of flora
a szennyező fizet elvpolluter
abiogénabiogenous
abiotikusabiotic
abiotikus környezetabiotic environment
abiotikus tényezőabiotic factor
ablációablation
abrázióabrasion
abszolút érdességabsolute roughness
abszolút páratartalomabsolute humidity
abszorpció (expozíció)absorption (exposure)
abszorpciós sávabsorption band
abszorpciós veszteségabsorption loss
absztrakcióabstraction
acélsteel
acél dúcpallósteel poling board
acél szádpallósteel sheet pile
acélbéléssteel lining
acéliparsteel industry
adagdose
adagdose
adagolásdosage
adagoló szivattyúproportioning pump
adalékanyagadditive
adatarchiválásdata archiving
adatbankdata bank
adatbázisdata base
adatcseredata exchange
adatelemzésdata analysis
adatfeldolgozásdata processing
adatfeldolgozásdata processing
adatfeldolgozási törvénydata processing law
adatfeldolgozó rendszerdata processing system
adatgyűjtés platformdata collection platform (DCP)
adatgyűjtési rendszer data collection system
adathordozódata carrier
adatközpontdata centre
adatok a környezet állapotáróldata on the state of the environment
adatrögzítési módszerdata recording technique
adatszerzésdata acquisition
adatvédelemdata protection
addíciós polimeraddition polymer
adhézióadhesion
adhéziós vízadhesive water
adótax
adódifferenciálástax differentiation
adórendszertax system
adósságdebt
adósságszolgálatdebt service
adótörvénytax law
adózástaxation
adózási politikataxation policy
adszorpciós szennyvíztisztításadsorptive treatment of sewage
adszorpcíós burokadsorption water