8/1
echográf echograph
edafológiaedaphology
Eddyeddy
edényesektracheophyte
edénycontainer tonnage
effektív kúteffective well radius
effektív porozitáseffective porosity
effektív sebesség effective velocity
egészégre gyakorolt hatáseffect on health
egészséghealth
egészséghealth
egészségmegőrző intézkedéspreventive health measure
egészségüggyel kapcsolatos biotechnológiahealth
egészségügyi ellátáshealth care
egészségügyi hivatáshealth care profession
egészségügyi jogszabályokhealth legislation
egészségügyi kockázathealth hazard
egészségügyi létesítményhealth facility
egészségügyi mérnök sanitary engineer
egészségügyi szabályozáshealth regulation
egészségügyi szolgálathealth service
egészségügyi tevékenységekből származó hulladékhealth
Egészségügyi Világszervezet World Health Organization
egészségvédelemhealth protection
egy ütemben öntözhető terület nagyságaarea to be irrigated in one turn
egy főre vonatkozó adatper capita data
egycsomós állóhullámuninodal standing wave
egyedfejlődésontogenesis
egyedi szennyvízkezelésindividual wastewater treatment
egyenesszárnyú rovarorthopteran
egyenetlenségvariance
egyenértékű adagequivalent dose
egyenértékű csőhosszúság equivalent length of pipe
egyenletes áramlásuniform flow
egyenletességi tényező uniformity coefficient
egyenlítői éghajlatequatorial climate
egyenlő középhőmérsékletű helyeket összekötő vonalisotherm
egyenlő sebességű vonalisotach
egyensúlyi depresszióequilibrium drawdown
egyensúlyi folyó granded stream
egyensúlyi vízmosásszakasz graded gully
egyesített csatornázási rendszercombined sewer system
Egyesült Nemzetek (Szervezete)United Nations
egyezményconvention
egyéni gazdasági vállalkozás céljagoal of individual economic business
egyéni jogokrights of the individual
egyidejű lefolyásvonal isochrone
egyjáratú csatorna single
egymást követő sorrendsubsequent order
egynyári út one
egyöntetűsítéshomologation
egységes főmeder unified channel
egységes vízerőtelepblock power station
egységnyi árhullámképunit hydrograph
egysíkú tereprendezés one
egyszerre üzemelő szárnyvezetékeksimultaneously operated laterals
egyszerű szűrősimple filter
együttes csatornahálózatcombined sewer system
együttes hatáscombination effect
együttműködésco